t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích We will buy your WPF and UWP apps (Remote) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: hợp đồng
làm việc từ xa okay
lương thưởng: USD$100 per app

We are a US company interested in buying your WPF or UWP apps. If your WPF and/or UWP apps had real customer interest in the past and are no longer selling well, we are still interested.

Sell us your WPF or UWP apps for USD$100.

Email us at "acquisition s@freytag.us" and tell us about your app.

  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6752835294

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]