t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Hiring Web/Mobile developers to join our Startup. (Mumbai) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
làm việc từ xa okay
lương thưởng: DOE
thực tập

Hiring Web/Mobile developers to join our Startup.
compensation: DOE
employment type: full-time
internship
telecommuting okay

We are a startup looking to hire junior engineer (1-3 years).
It's an exciting opportunity if you are a Passionate about Web/Mobile Apps and want to work on latest technologies (Cloud, MEAN stack, Hybrid Apps).

Min skills we are looking for: Javascript (Angular), Firebase, MEAN Stack, Web technologies - Full stack experience preferred.

Good to have: B2C App experience, Payment Gateways, Location

Pay: Depend on Experience. Equity possible!
Perks: Flexible hours.

Apply with your resume and/or work samples and your CTC expectations.

P.S: No third-party/contract/consulting companies. Individuals only who are willing to join our team!
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6745579221

đã đăng:

hay nhất [?]